Půjčovna karavanů - Karavanymiksová Úvod Nabídka karavanů
  Kontakt Karavan HOBBY 495 UFE
KVALITA A KOMFORT = KARAVANY HOBBY. Podmínky zapůjčení karavanu Karavan HOBBY 440 ŠF
  Smlouva o pronájmu karavanu Karavan Knaus
  Předávací protokol Karavan
Podmínky zapůjčení karavanu. Rezervační formulář/Online
     
Všeobecné podmínky pronájmu karavanů/obytných přívěsů.    
     

Provozní řád karavanu je zdůrazněním základních pravidel z obchodních podmínek. Prosíme o dodržování níže uvedených zásad po celou dobu pronájmu:

Doklady, min. doba pronájmu

Karavan - platný řidičský průkaz skupiny B (celková hmotnost soupravy 3500Kg), BE (celková hmotnost soupravy 4250 kg) nebo B+E (celková hmotnost soupravy 3500+3500kg)  + platný doklad totožnosti (OP/Cestovní pas) po celou dobu pronájmu.
Věk nájemce min. 22 let a praxe v řízení vozidel nejméně 1 rok.
Pronajatý karavan smí řídit pouze nájemce, nebo osoby uvedené v Nájemní smlouvě.
Minimální doba pronájmu jsou 2 dny.
Při předčasném ukončení pronájmu karavanu se nájemné nevrací.

Kontrola tažného zařízení na vozidle nájemce

Nutná kontrola funkčnosti tažného zařízení a kompatibilita zásuvky tažného zařízení na autě nájemce (7- pólová zásuvka, 13- pólová zásuvka) se zásuvkou karavanu.
Vyčištění a odmaštění tažného zařízení na autě  nájemce před zahájením pronájmu.

Předávka/vrácení/pozdní vrácení karavanu/obytného vozu

Předávka karavanu a seznámení s obsluhou všech zařízení i příslušenství trvá cca 40 - 50 min. Zpětné převzetí cca 30 - 40 min.
Čas předávky/vrácení karavanu, je určen pronajímatelem po vzájemné dohodě s nájemcem. V případě pozdního vrácení zaplatí nájemce vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též smluvní pokutu 3 000 - 5 000 Kč (dle délky prodlení).
Karavan, se předává/vrací čistý, vždy s vyprázdněnou toaletní nádrží. Při vrácení znečištěného karavanu nebo s nevyprázdněnou toaletní nádrží účtujeme částku 1.000,- Kč. Při silném znečištění (olejem, barvou atd.) až 5.000,- Kč. Při odstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme skutečně vynaložené náklady na opravu. Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši.
Nájemce je povinen při vrácení karavanu upozornit pronajímatele na případná poškození či zničení karavanu nebo jeho příslušenství/vybavení a způsobenou škodu uhradit dle pokynu pronajímatele.
Vyzvednutí karavanu po16. hodině (neplatí se denní taxa). Neplatí pro sobotu, kdy je odpolední
vyzvednutí max. do 13 hodin a den je hrazený.
Vrácení před 10. hodinou (ve všední den, neplatí se denní taxa), sobota a neděle, jsou hrazené,
vrácení do 13 hodin.
 
Platební podmínky


Nezávazná rezervace karavanu na daný termín platí 5 kalendářních dnů. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha. V případě neuhrazení zálohy v uvedené době se rezervace ruší.
Závaznou se stane rezervace v okamžiku úhrady rezervační zálohy v hotovosti nebo bezhotovostně (dnem připsání částky na bankovní účet pronajímatele). Výše rezervační zálohy činí 30% z celkové částky pronájmu.
Doplatek nájemného se platí nejpozději v den převzetí karavanu.
Výše nájemného je stanovena v platném ceníku u každého karavanu/obytného vozu.Vratnou kauci (15-20 000 Kč/karavan), platí nájemce pronajímateli v hotovosti v den zahájení pronájmu.
Kauci vrací pronajímatel v plné výši po zpětném převzetí karavanu. V případě poškození/zničení karavanu, nebo pozdním vrácení nájemcem se škoda uspokojí z kauce a nájemci se vrací poměrná část.

Storno podmínky

Rezervační záloha se vrací v plné výši v případě zrušení (storno) nejpozději 2 měsíce před zahájením pronájmu. Z rezervační zálohy bude stržen administrativní poplatek 1 500 Kč. Při zrušení (storno) v době kratší, než 2 měsíce je rezervační záloha/případně uhrazený doplatek nevratný.

V případě poruchy/nehody/jiné nestandardní události

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu na karavanu telefonicky přímo pronajímateli.Veškeré opravy nákup náhradních dílů je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele.
Při každé nehodě či neoprávněném vniknutí je nájemce povinen volat policii a požadovat od ní potvrzení o zápisu události, pořídit nákres či fotodokumentaci.
V případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého poškozeného.
Při ztrátě dokladů nebo klíčů od obytného přívěsu bude nájemci účtována jako smluvní pokuta částka 4.000,- Kč.

Je zakázáno

Provádět jakékoliv úpravy v interiéru nebo exteriéru karavanu (šroubování, vrtání, polepování, atd.).
Uvnitř karavanu používat otevřený oheň (svíčky, prskavky, atd.).
Uvnitř karavanu kouřit.
Uvnitř karavanu přepravovat/přechovávat jakákoliv zvířata.
Uvnitř karavanu převážet jízdní kola, skútry/motorky, lyže či jiné předměty, které by mohly poškodit interiér.
Používání běžného toaletního papíru do chemického WC.
Používání chemického WC bez chemie.
Používání postelí - paland osobami nad stanoveným váhovým limitem.
Úmyslné poškozování interiéru/exteriéru karavanu.

Doporučujeme před každou jízdou

Přepnout lednici na provoz 12V.
Zkontrolovat vypnutí všech vodovodních baterií a uzavření toalety.
Uschovat všechny předměty do skříněk/schránek.
Zkontrolovat zda jsou všechny skříňky/schránky i dveře řádně uzavřeny a uzamčeny.
Zkontrolovat zda jsou uzavřena všechna okna (zvláště střešní), za jízdy nesmí být otevřena ani na ventilaci.
Zkontrolovat řádné připojení karavanu a funkčnost směrovek/brzdových světel.
!Pozor ! Je nezbytně nutné, a povinností každého nájemce, před každou jízdou zkontrolovat, že je el.pojezd, odpojen od pneumatik. Za vzniklé škody v případě neodpojení, nese zodpovědnost nájemce.

 

 

 

 

 

Úvod Karavan HOBBY 495 UFE
Kontakt Karavan HOBBY 440 ŠF
Podmínky zapůjčení karavanu Karavan Knaus
Smlouva o pronájmu karavanu Karavan
Předávací protokol  
Rezervační formulář/Online