Půjčovna karavanů - Karavanymiksová Úvod Nabídka karavanů
  Kontakt Karavan HOBBY 495 UFE
KVALITA A KOMFORT = KARAVANY HOBBY. Podmínky zapůjčení karavanu Karavan HOBBY 440 ŠF
  Smlouva o pronájmu karavanu Karavan Knaus
  Předávací protokol Karavan
Předávací protokol ke smlouvě o pronájmu karavanu. Rezervační formulář/Online
 
Pronajímatel: Karavanymiksová, Martina Miksová, U Sluncové 604/7
                    Praha 8 - Invalidovna PSČ 186 00
Nájemce:

Jméno:

Příjmení:

Bydliště:

Číslo OP (DIČ):

Předmět pronájmu: Pronájem obytného karavanu.

Vybavení za příplatek:

Předání předmětu pronájmu nájemci:

Svým podpisem nájemce potvrzuje převzetí předmětu pronájmu a
zapůjčeného příslušenství na dobu a za podmínek stanovených ve smlouvě
o pronájmu karavanu. Potvrzuje, že byl seznámen s obsluhou a užíváním
předmětu pronájmu a zapůjčeným příslušenstvím. Nájemce při prohlídce a
převzetí obytného karavanu, neshledal žádné poškození a zaplatil
pronajímateli vratnou kauci ve výši             Kč.

V Ledčicích dne :

Nájemce:                                                                         Pronajímatel:

 

Zpětné převzetí předmětu pronájmu od nájemce:

Svým podpisem pronajímatel potvrzuje, že předmět pronájmu a zapůjčené
příslušenství vrací nájemce v pořádku dle podmínek stanovených ve smlouvě
o pronájmu obytného karavanu.
V případě jakéhokoli poškození obytného
přívěsu, nedodržení smluvních podmínek (Smlouva o pronájmu karavanu)
bude o tom sepsán protokol. Poškození předmětu pronájmu a nedodržení
smluvních podmínek, ovlivní výši vratné kauce. Pronajímatel vrátil
nájemci při vrácení přívěsu vratnou kauci ve výši               Kč.

Vyzvednutí karavanu po16. hodině (neplatí se denní taxa). Neplatí pro sobotu,
kdy je odpolední vyzvednutí max. do 13 hodin a den je hrazený.
Vrácení před 10. hodinou (ve všední den, neplatí se denní taxa), sobota a
neděle, jsou hrazené, vrácení do 13 hodin.
 

V Ledčicích dne:

Nájemce:                                                                         Pronajímatel: